درباره ما

1- اجرای مستقیم تورهای داخلی و خارجی (Iran-World)، صدور پروازهای داخلی و خارجی (Iran-World)

2- اجرای تورهای بین المللی (فرهنگی-تفریحی-گردشگری-نمایشگاهی)

3- اخذ ویزای کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی حوزه شنگن

4- صدور بیمه نامه مسافرتی و جهانگردی

5- برگزاری تورهای گردشگری سلامت